Hòa Thượng Thích Minh Nguyện

Thông báo:

1) Chùa Trúc Lâm Yên Tử web site sẽ sử dụng tên chính thức là www.chuatruclamyentu.com. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể vào www.chuatruclamyentu.net hoặc là www.chuatruclamyentu.org; cả hai trang này sẽ tự động chuyển về trang chính là www.chuatruclamyentu.com.

2) Quý vị cũng có thể xem những thời thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Minh Nguyện trên www.youtube.com


Đại Lễ Phật Đản - Phật Lịch 2558
Phim Đại Lễ Phật Đản - Phật Lịch 2558
Đại Lễ Vu Lan - Phật Lịch 2558
Lễ Quy Y Tam Bảo - Phật Lịch 2558